Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4
Tenis HC4 HALA

Sportovní služby


Úkony

Pronájem haly
Délka úkonu: 60 min.
Cena za úkon: 300,00 Kč

Objednat