Klinické laboratoře Tábor
Mobilní odběrový tým KLT Tábor

Diagnostická centra a laboratoře


Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
Mobilní tým 15 min. Hradí ZP