MEDPOND s.r.o.
MEDPOND s.r.o. - odběrové místo Studentská Nový Bohumín AG testy

epidemiologie


Úkony

Odběrové místo Studentská Nový Bohumín AG testy
Délka úkonu: 15 min.
Cena za úkon: Hradí ZP

Objednat