Statutární město Karviná
Budova B

Státní správa


Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
Nájemní vztahy 30 min. Zdarma
Technická bytová správa 30 min. Zdarma
Nájemné, platby, pohledávky 30 min. Zdarma
Pronájem nebytových prostor v bytových domech 30 min. Podle úkonu
Pronájem nebytových prostor mimo bytové domy 30 min. Podle úkonu
Pronájmy, výpůjčky a pachty pozemků 30 min. Podle úkonu
Převody, prodej, dar, směna nemovitého majetku 30 min. Podle úkonu
Věcná břemena – služebnosti 30 min. Podle úkonu
Stavební úřad - Bytové domy 30 min. Zdarma
Stavební úřad - Rodinné domy 30 min. Zdarma
Stavební úřad - Občanská vybavenost 30 min. Zdarma
Stavební úřad - Technická infrastruktura 30 min. Zdarma
Stavební úřad - Komunikace 30 min. Zdarma
Stavební úřad - Památková péče 30 min. Podle úkonu
Stavební úřad - jiné/ostatní 30 min. Podle úkonu
Rybářské lístky 30 min. Podle úkonu
Územní plánování 30 min. Zdarma
Zemědělský půdní fond, lesy a myslivost 30 min. Podle úkonu
Ochrana přírody a krajiny 30 min. Zdarma
Vodoprávní úřad 30 min. Zdarma
Odpadové hospodářství 30 min. Zdarma
Test OIS 30 min. Zdarma