Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední vojenská nemocnice Praha - Antigenní testy

epidemiologie


Úkony

Antigenní testy - pro veřejnost
Délka úkonu: 15 min.
Cena za úkon: 201,00 Kč

Objednat