Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Koleje VŠB-TUO

Výuka


Vyberte kategorii úkonu

Interní testování ubytovaných studentů

Úkony

Interní testování ubytovaných studentů


Délka úkonu: 10 min.
Cena za úkon: 200,00 Kč s DPH

Objednat