New reservation

Protilátky Covid-19

Firm Activity Activity price Activity duration
Klinické laboratoře Tábor - Odběrové místo protilátky, Poliklinika Tábor, Budějovická 553 Protilátky Covid-19 Price from 500.00 CZK 15 min.

Odběr krve ze žíly. Není potřeba lačnění před odběrem.

Continue by filling out the form if you do not have a user account and are not interested in registering.
Select a date
Year
Day

Didn't find a suitable date? Try adding a watchdog