Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Klinické laboratoře Tábor
Mobilní odběrový tým KLT Tábor

The conditions for processing and protecting personal data (GDPR)

Souhlasím s Ochranou osobních údajů (GDPR) a zasláním výsledku testu formou SMS na uvedené telefonní číslo, případně formou zakódovaného e-mailu na adresu, kterou jste uvedli při rezervaci.