New reservation

Konzultace k přípravě projektu pro čerpání EU fondů

Firm Activity Activity price Activity duration
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj Konzultace k přípravě projektu pro čerpání EU fondů Free 45 min.

Základní informace pro správné zahájení přípravy projektu.