Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem
Laboratoř - oddělení klinické biochemie a hematologie

The conditions for processing and protecting personal data (GDPR)

Informace o ochraně osobních údajů – rezervační systém pro odběrové místo COVID-19

Správce: Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, Dvůr Králové nad Labem 544 01, IČO 25262238

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: email: dpo@mndk.cz,

tel.: +420 702 253 798

Rozsah zpracovávaných údajů:

Rozsah zpracovávaných údajů webového formuláře je daný požadavky Centrálního rezervačního systému pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Při objednávání na termín odběru se používají jen osobní údaje nezbytné k identifikaci, komunikaci a u samoplátců pro vyúčtování vyšetření COVID-19.

Účel a právní základ zpracování podle článku 6 GDPR - zpracování je nezbytné pro:

Kategorie příjemců osobních údajů

Městská nemocnice a.s. používá pro objednávání osob na své odběrové místo COVID-19 rezervační systém společnosti Reservatic s.r.o.. Společnost Reservatic s.r.o uchovává osobní údaje podle pokynů  nemocnice a garantuje bezpečnost datových úložišť na základě licenční a zpracovatelské smlouvy.

Údaje jsou předávány z důvodu veřejného zájmu orgánům veřejného zdraví a také pro statistické účely Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Doba zpracování osobních údajů

Zadané osobní údaje pacientů jsou za 72hodin po odběru anonymizovány tak, že poté nemůže dojít k identifikaci konkrétní osoby.

Právo subjektu údajů

Tato práva lze uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů kontakt viz výše.