Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Nordic Walking Beskydy

The conditions for processing and protecting personal data (GDPR)

Uděluji tímto souhlas společnosti Nordic Walking Beskydy, zastoupenou Ing. Zuzana Vorobeľová, se sídlem v Kunčicích pod Ondřejníkem 825, IČ: 10921281, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: