New reservation

Antigenní testy - pro veřejnost


Firm

Fakultní Thomayerova nemocnice - Fakultní Thomayerova nemocnice - antigenní testování

Action category

Activity

Antigenní testy - pro veřejnost

Activity price

Cover insurance

Activity duration

15 min.ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OBYVATEL, pro osoby pojištěné zdravotní pojišťovnou ČR, v termínu od 16. 12. 2020 – 15. 1. 2021! Odběr je prováděn POUZE na základě elektronického objednání, zde na webu TN. Odběrové místo se nachází na pavilonu G1. Odběr včetně vyhodnocení trvá cca 20 minut. Podmínka odběru: Beru na vědomí, že preventivní vyšetření pomocí antigenních testů se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Dále se neprovádí u osob, kterým byl v posledních 5 dnech před účinností tohoto opatření proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem. Souhlasím s výše uvedenými podmínkami odběru, a jsem si vědom, že v případě nesplnění výše uvedených podmínek může být po mně vyžadována úhrada za neoprávněně provedený test. Respektujte prosím čas odběru a dostavte se na Vámi objednaný čas - zrychlíte tím celý proces odbavení a dobu čekání. Děkujeme.

Year

Day

Didn't find a suitable date? Try adding a watchdog