Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

interní testování dětí WMŠ

Company Operation Operation price Operation duration
Waldorfská mateřská škola - Klubík WMŠ interní testování dětí WMŠ Free 10 min.

Testování dětí pro docházku do WMŠ, není určené pro veřejnost.

Year

Day

Didn't find a suitable date? Try adding a watchdog