Nemocnice Slaný
Nemocnice Slaný PCR

epidemiologija


Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti Cijena aktivnosti omiljena
PCR samoplátci 15 min. Cijena od 814,00 CZK
PCR 15 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem