Nova rezervacija

Diagnostika

Tvrtka Aktivnost Cijena aktivnosti Trajanje aktivnosti
PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu - Hlavni Diagnostika Pokriveno zdravstvenim osiguranjem 90 min.