Nova rezervacija

Diagnostika 120

Tvrtka Aktivnost Cijena aktivnosti Trajanje aktivnosti
PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu - Hlavni Diagnostika 120 Pokriveno zdravstvenim osiguranjem 120 min.