RAF akademie s.r.o.
RAF akademie Praha

Jezične usluge, Medijske usluge, Savjetodavne usluge, Pravne usluge, Usluge oglašavanja i marketinga, Tržište rada, nastava, G - Interes i daljnje obrazovanje


Aktivnost

Školení Reservatic


Trajanje aktivnosti: 90 min.
Cijena aktivnosti: Besplatno

Rezerviraj