Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

Vyšetření na COVID 19 - pacienti indikovaní lékařem/hygienikem

Firm Action category Activity Activity price Activity duration
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Odběrové centrum COVID-19 Vyšetření COVID-19 Vyšetření na COVID 19 - pacienti indikovaní lékařem/hygienikem For activity 6 min.

Pokyny pro odběr COVID-19 v odběrovém centru FN HK

 

Samoplátci se musí rezervovat pouze prostřednictvím samostatného, pro ně určeného odkazu. V případě, že samoplátce provede rezervaci mezi indikované pacienty, bude jeho rezervace zrušena.

 

Místa pro samoplátce jsou omezena. Uvolňujeme je vždy pouze na několik dní dopředu. Pokud je rezervační systém plný, zkuste se obrátit na jiná odběrová místa, která najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, zde.

 

Čas objednání je pouze orientační, zabraňuje kumulaci zájemců o odběr.

Odběr je proveden co nejdříve dle provozních možností. Prosíme o trpělivost.

 

Centrum je umístěné v zadní části areálu nemocnice, příjezd k centru je Třebešskou ulicí kolem areálu Univerzity obrany Fakulty vojenského zdravotnictví. Pro pěší je příchod vyznačen od pěší i hlavní vrátnice.

Odběrové místo je uspořádáno jako drive-in, proto je pohodlnější přijet na odběr autem, není to však podmínkou, lze přijít pěšky. Sledujte dopravní značení.

Není třeba mít žádanku v papírové podobě. Stačí vyplnit údaje v rezervačním systému. Zvolte si den, na který byl indikován odběr a vyberte si čas odběru. Vaše objednávka bude potvrzena na Vámi zadaný e-mail. Na daný čas se dostavte k odběrovému místu ve FN HK. Reálný čas odběru se může odlišovat dle provozních možností. V případě, že se nemůžete k odběru dostavit, rezervaci zrušte pomocí odkazu v potvrzovacím e-mailu.

 

Upozornění: Žádanku na další odběr je možné si nechat vystavit až po obdržení výsledku SMS zprávou!! SMS zprávu s výsledkem obdržíte do 48 hodin.

 

Před odběrem je nutné minimálně 30 minut nejíst, nepít, nekouřit a

nepoužívat ústní vodu, kapky do nosu, žvýkačku.

 

Odběr je prováděn pouze z nazofaryngu.

 

Vyšetření samoplátců bude provedeno až po zaplacení, které je možné pouze na místě platební kartou. Úhrada v hotovosti není možná.

Pokud nejste samoplátce musíte mít už před rezervací indikaci od lékaře/hygienika a vyplněnou elektronickou žádanku.

Každý ze zájemců o odběr musí vyplnit vlastní rezervaci s osobními údaji, aby mohla být připravena žádanka. Nelze objednat 2 a více lidí najednou. Vždy v kolonce Počet volných míst musí být v závorce číslice 1 - < 1 >.

Vaše elektronická rezervace podléhá dalšímu zpracování ze strany personálu odběrového COVID centra. Na Vámi uvedené emailové adrese se mohou objevit další informační zprávy spojené s touto manipulací. Na tyto zprávy prosím nereagujte.

Year

Didn't find a suitable date? Try adding a watchdog