Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

Antigenní testy - pro veřejnost


Firm

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem - Laboratoř - oddělení klinické biochemie a hematologie

Activity

Antigenní testy - pro veřejnost

Activity price

Cover insurance

Activity duration

15 min.


Nemocné osoby s příznaky musejí kontaktovat svého praktického lékaře (nejlépe telefonicky) a domluvit se na dalším postupu. Nemocným se provádí PCR test, který indikuje praktický lékař.

Přečtěte si pečlivě níže uvedené informace. Objednávky je bezpodmínečně nutné zadávat vždy na konkrétní osobu, nelze tedy například členy jedné domácnosti objednat opakovaným zadáním osobních údajů pouze jednoho člena domácnosti!

Certifikát o absolvování testu si lze vytisknout na zde: https://ocko.uzis.cz/

 

Vyšetření se provádí pomocí výtěru kraje nosu  a jeho výsledek se dozvíte přímo na místě během přibližně 15 minut. Na základě tohoto výsledku obdržíte potvrzení, případně pokyny, jak dále postupovat.

 

Celý postup testování se řídí mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví (bližší informace zde: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/).

Organizační pokyny:

  • odběry se provádějí v budově oddělení klinické biochemie a hematologie (nová laboratoř) – boční vchod označený nápisem „antigenní testy“. Mapa odběrových míst:
  • k odběru se dostavte pokud možno pěšky, případně vozidlo zaparkujte mimo areál nemocnice,
  • při příchodu na odběrové místo předložte průkaz pojištěnce nebo průkaz totožnosti, kde bude ověřena objednávka k vyšetření ve vazbě na předchozí rezervaci.

Cena testu je 200 Kč.

Bezplatné testy jsou u jednotlivců prováděny nejvýše s rozestupem nejméně 7 dní (přičemž jako první den se počítá den testování), a to maximálně 4x za měsíc.

Osoby, které mají nárok na bezplatný test:

     a) osoby do dovršení 18 let věku,

     b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

     c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; Tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

 

Testy budou prováděny ve vybraných termínech a časech, a to výhradně po předchozí rezervaci prostřednictvím tohoto elektronického objednávkového systému. Do systému je nutné zvolit termín a čas rezervace, zadat jméno, příjmení, číslo pojištěnce (rodné číslo),  zdravotní pojišťovnu a číslo mobilního telefonu, na které následně bude odeslána zpráva s potvrzením o provedení rezervace.

Zakládat si uživatelský účet v systému Reservatic není nutné, postačí pouze vyplnění a odeslání rezervačního formuláře.

Year

Day

Didn't find a suitable date? Try adding a watchdog