Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
PCR odběrové místo


Operations

Operation Operation duration Operation price Favorite
PCR odběrové místo 30 min. Cover insurance Reserve