Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

New reservation

DIVADLO BOLKA POLÍVKY - Antigenní test

Company Operation Operation price Operation duration
Oblastní spolek Českého červeného kříže - odběrové místo Blansko - Mobilní odběrový tým ČČK Blansko DIVADLO BOLKA POLÍVKY - Antigenní test Cover insurance 15 min.

REGISTRUJTE VŽDY POUZE JEDNU OSOBU - KAŽDÁ OSOBA MUSÍ MÍT SVOJI REGISTRACI !!!

Year

Day

Didn't find a suitable date? Try adding a watchdog