Statutární město Karviná
Budova B

Government


Activities

Operation Activity duration [min.] Activity price Favourite
Nájemní vztahy 30 min. Free
Technická bytová správa 30 min. Free
Nájemné, platby, pohledávky 30 min. Free
Pronájem nebytových prostor v bytových domech 30 min. For activity
Pronájem nebytových prostor mimo bytové domy 30 min. For activity
Pronájmy, výpůjčky a pachty pozemků 30 min. For activity
Převody, prodej, dar, směna nemovitého majetku 30 min. For activity
Věcná břemena – služebnosti 30 min. For activity
Stavební úřad - Bytové domy 30 min. Free
Stavební úřad - Rodinné domy 30 min. Free
Stavební úřad - Občanská vybavenost 30 min. Free
Stavební úřad - Technická infrastruktura 30 min. Free
Stavební úřad - Komunikace 30 min. Free
Stavební úřad - Památková péče 30 min. For activity
Stavební úřad - jiné/ostatní 30 min. For activity
Rybářské lístky 30 min. For activity
Územní plánování 30 min. Free
Zemědělský půdní fond, lesy a myslivost 30 min. For activity
Ochrana přírody a krajiny 30 min. Free
Vodoprávní úřad 30 min. Free
Odpadové hospodářství 30 min. Free
Test OIS 30 min. Free