Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Domov Vlčí mák ÚVN Praha