Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Vsetínská nemocnice
Vyšetření protilátek COVID

Microbiology


Operations

Operation Operation duration Operation price Favorite
Odběr na vyšetření protilátek COVID 5 min. For operation Reserve