Nová rezervácia

Najam igrališta

Firma Úkon Cena úkonu Dĺžka úkonu
Demo d.o.o. hrvatska tvrtka Najam igrališta 180,00 Hrk 60 min.

Najam rukometnog,odbojkaškog ili košarkaškog igrališta sa pripadajućim rekvizitima