DZS Přeštice s.r.o.
Odběrové místo-Sedláčkova ul.

epidemiológia


PCR testy - ežádanka

Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
PCR test - ežádanka 5 min. Hradí zdravotná poisťovňa