ELECTROLYTE s.r.o. - Tachov
PCR Tachov - ELECTROLYTE s.r.o.

epidemiológia


Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
PCR testy Electrolyte s.r.o. -samoplátci 10 min. 800,00 Kč
PCR testy Electrolyte s.r.o. - s nárokem na test hrazený ZP 10 min. Hradí zdravotná poisťovňa