MEDPOND s.r.o.
MEDPOND s.r.o. - odběrové místo Studentská Nový Bohumín AG testy

epidemiológia


Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
Odběrové místo Studentská Nový Bohumín AG testy 15 min. Hradí zdravotná poisťovňa