Nová rezervácia

Diagnostika

Firma Úkon Cena úkonu Dĺžka úkonu
PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu - Hlavni Diagnostika Hradí zdravotná poisťovňa 90 min.