Nová rezervácia

Diagnostika 120

Firma Úkon Cena úkonu Dĺžka úkonu
PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu - Hlavni Diagnostika 120 Hradí zdravotná poisťovňa 120 min.