DZS Přeštice s.r.o.
Odběrové místo-Sedláčkova ul.


PCR testy - ežádanka

Завдання

діяти Тривалість дії [хв.] Ціна за операцію улюблений
PCR test - ežádanka 5 min. Оплачує ЗП