Klinické laboratoře Tábor
Odběrové místo protilátky, Poliklinika Tábor, Budějovická 553


Завдання

діяти Тривалість дії [хв.] Ціна за операцію улюблений
Protilátky Covid-19 15 min. Ціна від 500,00 крон