Про компанію

Про нас

Poloha obce

Obec Těrlicko se rozkládá na ploše 24,4 km2 na svazích Těšínské pahorkatiny, nad Těrlickou přehradou, asi 9 km od Českého Těšína, na významné dopravní ose, která spojuje Ostravu a Havířov s přechodem do Polska a na Slovensko. Obec tvoří tři dříve samostatné obce lemující tok řeky Stonávky: Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Hradiště.

Významným prvkem obce je Vodní dílo Těrlicko o rozloze 227 ha a kopec Babí hora s nadmořskou výškou 423 m. Nejhustší zástavba je v Horním Těrlicku, na levé straně přehrady. Jde zejména o rodinné a bytové domy postavené v 60. letech a později. Zahuštění zástavby se objevuje také v části Dolní Těrlicko (Pacalůvka) a ve středové části Hradiště.

Život v obci

Perspektiva obce je dána jednoznačně charakterem rekreační oblasti a polohou na významné dopravní ose spojující Ostravu a Havířov s největším hraničním přechodem do Polska - Českým Těšínem. Rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, spojených s drobnou ekologickou, zemědělskou, zpracovatelskou a průmyslovou výrobou, zde má budoucnost. Obec není a nebude dotčena poddolováním a je proto pro investory atraktivní. Lidová architektura a specifický typ osídlení, spolu s jedinečnou přírodou tohoto území, je vzácnou a turisticky přitažlivou oblastí.

V obci Těrlicko je již léta pořádána "Vavřinecká pouť" u kostela sv. Vavřince. Pravidelně každým rokem probíhá uctění památky letecké katastrofy, ve které zahynuli polští letci Źwirko a Wigura. K novým tradicím lze přiřadit každoroční vítání léta a otevírání letní turistické sezóny "Těrlické slunko", spojené s jarmarkem a bohatým kulturním programem. Koncem léta tradičně probíhá „Těrlický filmový festival“, který si své příznivce získal produkcí českých, polských i slovenských filmových premiér. Festival se těší velké návštěvnosti široké veřejnosti.

Hojně navštěvovanými akcemi jsou také motoristické akce s názvem Fichtl cup. Během roku probíhá na různých místech obce několik těchto amatérských motorkářských soutěží. Ten největší Fichtl cup je spojen s oslavou Dětského dne, probíhá v prostorách Depa na „Těrlické rovince“ a tradičně návštěvníkům přináší spoustu skvělé zábavy, vystoupení kaskadérů, mnoho atrakcí pro děti a večerních koncertů. K dalším sportovním akcím patří závod minikár pořádaný v Hradišti, který má už také svou dlouholetou tradici a probíhá i na evropské úrovni. Jako zlatý hřeb letní sezóny opět od roku 2008 probíhá v Těrlicku motocyklová soutěž na přírodním okruhu s názvem Havířovský kahanec na Těrlickém okruhu. Tato akce každoročně přiláká do Těrlicka několik tisíc návštěvníků.

Velmi oblíbeným společenským zážitkem se stal každoroční „Reprezentační ples obce Těrlicko“, který je pořádán již více než 20 sezón.

Obec spolupracuje a udržuje i dobré sousedské vztahy se sousedními obcemi. Pořádá setkání občanů Těrlicka - Hradiště, Třanovic a Koňakova (část Českého Těšína) u příležitosti církevních svátků (Vánoc a Velikonoc) a společná setkání na hranicích sousedních obcí - Těrlicka, Třanovic, Českého Těšína. Také v rámci Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady jsou během roku pořádány kulturní, sportovní a další společenské akce společně s ostatními členskými obcemi mikroregionu.

Де нас знайти

Адреса: Májová 474/16, Těrlicko, 73542, Česká republika
Координати: lat: 49.7523, long: 18.4825 Навігація

Телефон: +420596423239