Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Antigenní testy - pro veřejnost


Chắc chắn

AGEL Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Přerov - Antigenní testování

Hành động

Antigenní testy - pro veřejnost

Giá của hoạt động

Thanh toán BH

Độ dài của hành động

15 min.Antigenní testování NEPROVÁDÍME pro samoplátce.

Antigenní testování NEPROVÁDÍME pro samoplátce.

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát