Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Nemocnice AGEL Prostějov - PCR testování


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR - samoplátce 5 min. 814 Kč Đặt hàng
PCR - 2x měsíčně ZDARMA 5 min. Thanh toán BH Đặt hàng
PCR - žádanka 6 min. Thanh toán BH Đặt hàng