Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Nemocnice AGEL Prostějov - Antigenní testování


Giờ mở cửa

Thứ hai 12:30 - 15:00
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư Đã đóng cửa
Thứ năm 12:30 - 15:00
Thứ sáu 12:00 - 15:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa