Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Antigenní testy - pro veřejnost

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
AGEL Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Prostějov - Antigenní testování Antigenní testy - pro veřejnost Thanh toán BH 15 min.

Antigenní testování NEPROVÁDÍME pro samoplátce.

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát