Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Plazmový generátor rpz 14 - terapie

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
All 4 life s.r.o. - Resonancia.cz Plazmový generátor rpz 14 - terapie 338 Kč 120 min.

Terapie plazmovým generátorem - působí na Vás frekvenční vlnění, které ničí patogenní organismy v těle. U této terapie jen sedíte, takže si můžete číst, ev. sledovat film ze svého zařízení přes sluchátka, wifi k dispozici.

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát