Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Ambulance Pacanovský s.r.o.


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testování bezplatně a pro samoplátce 15 min. Miễn phí Đặt hàng
PCR testování bezplatně a pro samoplátce 10 min. Miễn phí Đặt hàng