Asclepiades
Gastroenterologická a interní ambulance


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 15:30
Thứ ba 07:00 - 15:30
Thứ tư 07:00 - 15:30
Thứ năm 07:00 - 15:30
Thứ sáu 07:00 - 15:30
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa