Bc. Miloslava Kantůrková
Bicom Alternativa


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Úvodní terapie 120 min. 1.700,00 Kč
Následná terapie 90 min. 1.200,00 Kč