BD Merhautova
Byt č.8; 3+1; 60m2


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Prohlídka bytu 15 min. Miễn phí