Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

BENEDOR, s.r.o.
Antigenní testy


Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư 15:00 - 19:00
Thứ năm Đã đóng cửa
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy 10:00 - 14:00
Chủ nhật 10:00 - 14:00