BEZ KAZU s.r.o.
BEZ KAZU s.r.o. - mobilní odběrové místo BRNO - Líšeň - PCR


Nhiệm vụ

Odběr Covid-19 - 2x měsíčně ZDARMA


Độ dài của hành động: 5 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng

Odběr Covid-19 - pacienti indikování lékařem/hygienou


Độ dài của hành động: 5 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng

Odběr Covid-19 - samoplátci


Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: 814 Kč

Đặt hàng