Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Česká nemocniční s.r.o.
Česká nemocniční s.r.o. - odběrové místo Nusle Táborská - PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr Covid-19 - pacienti indikování lékařem/hygienou 5 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Odběr Covid-19 - samoplátci 5 min. 1.500 Kč Đặt hàng