Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Dogpoint, o.p.s.
Dogpoint útulek pro psy


Ôn tập

Petra B. 15.11.2020

Hành động: Venčení č. 5 - přidělený pes z útulku

Simona V. 15.11.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Josefína V. 15.11.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Lukáš B. 15.11.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Linda B. 14.11.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Daniela H. 14.11.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Anna M. 14.11.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Kamila B. 13.11.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Anna D. 12.11.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Martina Š. 12.11.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Ondřej Š. 09.11.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Michaela Š. 09.11.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Gabriela N. 08.11.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Jan V. 08.11.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Tomáš P. 08.11.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Barbora A. 07.11.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Dana J. 07.11.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Viktorie P. 02.11.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Barbora H. 01.11.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Katerina U. 01.11.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Andrea M. 01.11.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Daniela H. 31.10.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Dáša H. 31.10.2020

Hành động: Venčení č. 5 - přidělený pes z útulku

Renata R. 31.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Taťána M. 29.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Barbora D. 27.10.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Barbara H. 27.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Tereza K. 25.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Natálie D. 25.10.2020

Hành động: Venčení č. 5 - přidělený pes z útulku

Petra K. 24.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Denisa D. 22.10.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Viktorie B. 19.10.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Dáša H. 17.10.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Karel H. 17.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Andrea H. 17.10.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Lucie K. 17.10.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Lenka P. 17.10.2020

Hành động: Venčení č. 5 - přidělený pes z útulku

Tereza T. 13.10.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Barbora D. 11.10.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Šárka S. 11.10.2020

Hành động: Venčení č. 6 - přidělený pes z útulku

Jana+anna+josef R. 11.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Daniela H. 10.10.2020

Hành động: Venčení č. 7 - přidělený pes z útulku

Anna H. 09.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Adriana M. 07.10.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Barbora D. 05.10.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Renata R. 05.10.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Kristina A. 04.10.2020

Hành động: Venčení č. 5 - přidělený pes z útulku

Sarka V. 04.10.2020

Hành động: Venčení č. 7 - přidělený pes z útulku

Lenka S. 03.10.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Jiří Z. 03.10.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Daniela H. 03.10.2020

Hành động: Venčení č. 8 - přidělený pes z útulku

Karolína Š. 29.09.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Mária V. 25.09.2020

Hành động: Venčení č. 6 - přidělený pes z útulku

Simona C. 21.09.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Nikola D. 19.09.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Stella T. 30.08.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Monika H. 30.08.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Tereza Ř. 22.08.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Klára K. 22.08.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Michaela M. 21.08.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Adéla B. 19.08.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Petra T. 16.08.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Daniel F. 08.08.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Sabrina M. 08.08.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Jiří Ž. 01.08.2020

Hành động: Venčení č. 3 - přidělený pes z útulku

Ondřej R. 28.07.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Adriana K. 28.07.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Lucie R. 22.07.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Nikola P. 21.07.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Lucie M. 21.07.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Elena O. 19.07.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Marcel Š. 15.07.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Zuzana S. 13.07.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Filip S. 12.07.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Viktorie V. 09.07.2020

Hành động: Venčení č. 4 - přidělený pes z útulku

Gabriela D. 03.07.2020

Hành động: Venčení č. 2 - přidělený pes z útulku

Lada Š. 01.07.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Gabriela K. 01.07.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku

Veronika H. 26.06.2020

Hành động: Venčení č. 1 - přidělený pes z útulku