Dopravní zdravotnictví a.s.
Poliklinika AGEL Plzeň - testování COVID-19 PCR


Giờ mở cửa

Thứ hai 08:00 - 10:00
Thứ ba 08:00 - 10:00
Thứ tư 08:00 - 10:00
Thứ năm 08:00 - 10:00
Thứ sáu 08:00 - 10:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa