Đặt lịch mới

PCR testy - pro samoplátce Plzeň

Chắc chắn Hành động Giá mỗi người Độ dài của hành động
Dopravní zdravotnictví a.s. - Poliklinika AGEL Plzeň - testování COVID-19 PCR PCR testy - pro samoplátce Plzeň 814,00 Kč 10 min.

Respektujte prosím čas odběru a dostavte se na Vámi objednaný čas - zrychlíte tím celý proces odbavení a dobu čekání. Děkujeme.

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát