Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4
Tenis HC4 HALA


Giờ mở cửa

Thứ hai 10:30 - 20:30, 21:30 - 16:30
Thứ ba 10:30 - 20:30, 21:30 - 15:30
Thứ tư 10:30 - 15:30
Thứ năm 10:30 - 20:30, 21:30 - 15:30
Thứ sáu 10:30 - 15:30
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa