DZS Přeštice s.r.o.
Odběrové místo-Sedláčkova ul.


Giờ mở cửa

Thứ hai 09:00 - 11:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư 09:00 - 11:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa